Gebyr og erstatning

Purregebyr

Du skal betala gebyr for materiale som vert for seint innlevert, når det er generert purringar. Storleiken på gebyret vert fastsett av kommunestyret i Bjørnafjorden, som ein del av avgiftsbudsjettet kvart år.

Gebyr frå 1.1.2019:
1. påminning, vaksne 0 kr
2. purring, vaksne 50 kr
3. purring, vaksne 75 kr

1. påminning, barn 0 kr
2. purring, barn 10 kr
3. purring, barn 10 kr

Erstatningskrav

Dersom bøker/filmar/tidsskrift vert skada, tapt, eller ikkje vert innleverte etter tre purringar, vert det sendt erstatningskrav. Erstatningssummen er vedtatt av kommunestyret 17.12.2019. Dersom fjernlånte bøker frå andre bibliotek vert tapte, er det eigarbiblioteket som fastset erstatningssummen.

Bøker: kr 450
Barnebøker: kr 300
Bygdebøker: kr 1 000
Film**: kr 350
Tidsskrifter: kr 100
Lydbøker: kr 350
TV-spel: kr 600
Innlån frå andre bibliotek etter satsane til eigarbiblioteket.
*Spesielt sjeldsynt materiale vert prisa individuelt.
** TV-seriar vert prisa individuelt.