Norli Junior innviter alle skuleklassar til Lesekonkuranse

Aktuelt   

Alle lærarar, her kjem ein utfordring til klassen dykkar!

Det er fortset lenge til Sommarles, men Norli Junior startar opp ein lesekonkurranse for barna som er i heime og kjedar seg. Her kan klassar og skular konkurrer mot kvarandre i å lese flest bøker. Konkurransen pågår til 30. april.

Alle lærarar, her kjem ein utfordring til klassen dykkar!

Det er fortset lenge til Sommarles, men Norli Junior startar opp ein lesekonkurranse for barna som er i heime og kjedar seg. Her kan klassar og skular konkurrer mot kvarandre i å lese flest bøker. Læraren må registrera sin klasse for at elevane skal få delta. Vi håpar på at mange skular i Bjørnafjorden blir med på konkuransen, og heier på ein god plassering for dei. Konkurransen held fram til 30. april.

Følgj denne linken for meir info.

https://norlijunior.no/?artikkel=5840-lesekonkurransen-starter-igjen