Biblioteket er stengt!

Biblioteket er stengt!

Aktuelt   

Biblioteket følgjer råda frå kommunen og nasjonale styresmakter, og innfører tiltak for å førebygge smitte av det nye koronaviruset til innbyggjarane i Bjørnafjorden

VIKTIG MELDING!

Biblioteket og lesesalen stengjer med verknad frå i dag 12. mars kl 15:00 inntil vidare.

Det er ikkje høve til å levere bøker, filmar og anna i innleveringsboks, eller nytte meirope i den stengte perioden.

Alle som har reservert rom må avlyse møte.

Alle lån med forfall frå og med 1.mars 2020 vert automatisk fornya til 4.5.2020.
Du kan sjå bort i frå purregebyr sendt ut i same periode.

Ingen får purringar i perioden biblioteket er stengt.
Alt med forfall før 1.mars 2020 vert ikkje fornya, men vil ikkje bli purra i perioden biblioteket er stengt.

 

Vi oppmodar til å følgja med på informasjon gitt av kommunen og nasjonale styresmakter.