Stengt (men meirope) 24/9, frå 9.00-15.00

Aktuelt   

Biblioteket må dessverre halda stengt fram til 15.00 tysdag 24. september, grunna sjukdom.

Dei som har meiropekort kan nytta biblioteket og samlingane frå 7.00-15.00.
Vi opnar på ettermiddagen til vanleg «kveldsope» bibliotek, mellom 15.00-19.00.

Vi beklagar kort varsel og ulempene dette medfører!
Biblioteket er ope som vanleg frå onsdag 25. september.